Operativa

Operativno enoto PGD Račeva (I. kategorija) sestavlja 12 operativcev. Operativni gasilci imajo opravljene naslednje specialnosti in tečaje: strojnik, tečaj za gašenje notranjih požarov modul A in B, tečaj za uporabnika dihalnega aparata, tečaj za delo z motorno žago, tečaj za nevarne snovi, bolničar, inštruktor, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za tehničnega reševalca in tečaj za delo s helikopterjem. Naloge operativne enote PGD Račeva so gašenje požarov v industrijskih obratih v občini Žiri, travniških in gozdnih požarov ter drugih požarov, posredovanje pri naravnih nesrečah (poplave, plazovi, žled,…), različna črpanja vode in čiščenja odtokov ter cest in izvajanje požarnih straž. Člani operative si nekajkrat letno pripravijo društveno operativno vajo, kjer utrjujejo svoje znanje in pridobivajo najrazličnejše izkušnje. Udeležujejo se tudi meddruštvenih, občinskih in medobčinskih vaj.

Fotografija operativcev ob novem kamionuFotografija operativcev ob novem kamionu