Predstavitev društva

Prostovoljno gasilsko društvo Račeva je prostovoljno gasilsko društvo I. kategorije, ki deluje pod okriljem Gasilskega poveljstva občine Žiri in Gasilske zveze Škofja Loka. PGD Račeva pokriva območje doline Račeva in del Žirovskega vrha v občini Žiri. Smo prostovoljno združenje občanov, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah. Tako opravljamo gasilsko dejavnost in jo izvajamo v javnem interesu.

Naše glavne naloge so gašenje požarov, varovanje in reševanje ljudi ter živali in premoženja v požarih, elementarnih in drugih nesrečah, skrb za preventivne naloge, vzdrževanje gasilskih prostorov, naprav in orodja v uporabnem stanju, strokovno usposabljanje članov društva, skrb za pridobivanje novih članov in delo z mladino ter skrb za razvoj gasilstva. Poleg naštetih nalog je PGD Račeva center dogajanja v vasi in tako v sodelovanju z vaščani skrbi tudi za družabno življenje v Račevi in delu Žirovskega vrha.

V PGD Račeva je bilo oktobra 2015 včlanjenih 245 članov.

Fotografija vseh članov – 2014

Fotografija vseh članov – 2014