Zgodovina društva

Začetek PGD Račeva predstavlja ustanovitev gasilskega voda Račeva pod okriljem PGD Dobračeva. Gasilski vod Račeva je bil ustanovljen 15. avgusta 1958 na pobudo takratnega poveljnika PGD Dobračeva, tovariša Bogdana Cankarja. V letih od 1960 do 1964 je bil zgrajen prvi gasilski dom, v katerem je bila garaža za gasilsko vozilo GV1 in gasilsko opremo ter sejna soba.

Fotografija starega gasilskega doma

Fotografija starega gasilskega doma

Gasilski vod Račeva se je 27. januarja 1979 osamosvojil in preoblikoval v Prostovoljno gasilsko društvo Račeva. V letih 1985 in 1986 je bil zgrajen nov in večji gasilski dom na novi lokaciji v bližini starega gasilskega doma. Izgradnja novega gasilskega doma predstavlja pomemben mejnik v razvoju društva. Leta 2007 je bilo poleg gasilskega doma zgrajeno ograjeno športno igrišče, opremljeno s košema in goloma. V nadaljnjih letih se je urejalo in obnavljalo gasilski dom in njegovo okolico.

Gradnja novega gasilskega doma - temelji

Gradnja novega gasilskega doma – temelji

Gradnja novega gasilskega doma

Gradnja novega gasilskega doma

Današnji izgled gasilskega doma

Današnji izgled gasilskega doma

Pomembno prelomnico v novejši zgodovini našega društva predstavlja nakup gasilskega vozila GVV-1, ki je bil izveden leta 2013. Polovico sredstev za nakup vozila so v največjem delu prispevali krajani Račeve in Žirovskega Vrha, na pomoč pa so nam priskočili tudi krajani Žirov ter Vrha Svetih Treh Kraljev. Drugo polovico sredstev je zagotovila Občina Žiri.

[Fotografija novega vozila]

Tekom razvoja PGD Račeva so se oblikovale tudi tekmovalne ekipe v vseh tekmovalnih kategorijah, ki so in še vedno dosegajo uspešne uvrstitve na tekmovanjih Gasilske zveze Škofja Loka in Gasilske zveze Gorenjska. Najboljše uvrstitve naših ekip predstavljajo uvrstitve mladinskih ekip na državnih tekmovanjih iz gasilske orientacije: mladinke 1. mesto (2010) in 3. mesto (2011), pripravnice 2. mesto (2013 in 2014) in 6. mesto (2015), mladinci 10. mesto (2014) ter pripravniki 5. mesto (2015).

[Fotografija sestavljanka z državnih tekmovanj]

Od ustanovitve Gasilskega voda Račeva do danes je društvo vodilo 12 predsednikov in 9 poveljnikov.

Predsedniki Poveljniki
Podobnik Franc 1958-1961 Prosen Viljem 1958-1963
Kavčič Milan 1961-1963 Kavčič Milan 1963-1966
Podobnik Franc 1963-1971 Bogataj Matija 1966-1979
Albreht Roman 1971-1976 Kavčič Miha 1979-1984
Urbančič Anton 1976-1984 Podobnik Bogdan 1984-1988
Lukančič Franc 1984-1988 Treven Franc 1988-1996
Jereb Rado 1988-1992 Trček Zoran 1996-2002
Eniko Martin 1992-1996 Urbančič Damijan 2002-2008
Kavčič Marko 1996-1998 Klemen Jereb 2008-danes
Krvina Pavel 1998-2003
Jereb Peter 2003-2008
Jesenko Peter 2008-danes