Mladina PGD Račeva se udeležuje vseh dejavnosti v organizaciji domačega društva, Mladinske komisije GZ Škofja Loka (gasilsko tekmovanje, gasilsko orientacijsko tekmovanje, kviz mladine in pohod mladine), GPO Žiri (športne igre) in sosednjih društev (Romanov memorial). Mladinska komisija PGD Račeva vsako leto organizira zbor mladih, kjer referent za mladino povzame preteklo delo in predstavi načrte za prihajajoče leto, mladi pa dogodek izkoristijo tudi za druženje. Mladina aktivno sodeluje in pomaga tudi pri pripravi in izvedbi vsakoletne domače gasilske veselice.