Člani PGD Račeva se udeležujejo dejavnosti v organizaciji domačega društva, Gasilskega poveljstva občine Žiri, sosednjih društev, GZ Škofja Loka. Naloge članov društva so v večini povezane z delovanjem operative, skrbijo za gasilski dom in njegovo okolico.