Donacija dohodnine

 v oddelku Gasilsko društvo Račeva

Ali veste, da lahko vsi zaposleni namenite za delovanje našega društva 0,5% dohodnine, ki bi se sicer vrnila v državni proračun.

Lahko si natisnete obrazec, ki ga najdete na spletni strani: https://edavki.durs.si,  pod izbiro »Namenitev«, ga izpolnite in oddate na pristojen Finančni urad.

Lahko donirate tudi denarna sredstva na naš TRR: 07000-0000107663, ki je odprt pri Gorenjski banki d.d., z namenom nakazila »DONACIJA«

Hvala!