Prostovoljno gasilsko društvo Račeva je prostovoljno gasilsko društvo I. kategorije, ki deluje pod okriljem Gasilskega poveljstva občine Žiri in Gasilske zveze Škofja Loka. PGD Račeva pokriva območje doline Račeva in del Žirovskega vrha v občini Žiri.

Naše glavne naloge so gašenje požarov, varovanje in reševanje ljudi ter živali in premoženja v požarih, elementarnih in drugih nesrečah, skrb za preventivne naloge, vzdrževanje gasilskih prostorov, naprav in orodja v uporabnem stanju, strokovno usposabljanje članov društva, skrb za pridobivanje novih članov in delo z mladino ter skrb za razvoj gasilstva. Poleg naštetih nalog je PGD Račeva center dogajanja v vasi in tako v sodelovanju z vaščani skrbi tudi za družabno življenje v Račevi in delu Žirovskega vrha.

V PGD Račeva je bilo decembra 2018 včlanjenih 265 članov.