Začetek PGD Račeva predstavlja ustanovitev gasilskega voda Račeva pod okriljem PGD Dobračeva. Gasilski vod Račeva je bil ustanovljen 15. avgusta 1958 na pobudo takratnega poveljnika PGD Dobračeva, tovariša Bogdana Cankarja. V letih od 1960 do 1964 je bil zgrajen prvi gasilski dom, v katerem je bila sejna soba, ter skromna orodjarna z nekaj gasilske opreme in motorno črpalko SAVICA. Kmalu se kupi prvo rabljeno gasilsko vozilo, takrat legendarni IMV 1600. Leta 1976 se kupi nova motorna črpalka Rosenbauer, po katero so naši člani odšli z IMV kombijem v Beograd.

Gasilski vod Račeva se je 27. januarja 1979 osamosvojil in preoblikoval v Gasilsko društvo Račeva. V letih 1985 in 1986 je bil zgrajen nov in večji gasilski dom na novi lokaciji v bližini starega gasilskega doma. Izgradnja novega gasilskega doma predstavlja pomemben mejnik v razvoju društva. To je dalo nov zagon članstvu in tako se je kmalu kupila traktorska cisterna Creina, kapacitete 3000 L, leta 1990 pa novo orodno vozilo TAM 80T35, stari IMV pa se odproda. Nekaj let kasneje pa se kupi še prikolica z visokotlačno črpalko KOTORNA z 500 L vode. Leta 2007 je bilo poleg gasilskega doma dokončano  ograjeno športno igrišče, opremljeno s košema in goloma. V nadaljnjih letih se je urejalo in obnavljalo gasilski dom in njegovo okolico.

Pomembno prelomnico v novejši zgodovini našega društva predstavlja nakup gasilskega vozila GVV-1, ki je bil izveden leta 2013. Dobro polovico sredstev za nakup vozila so v največjem delu prispevali krajani Račeve in Žirovskega Vrha, na pomoč pa so nam priskočili tudi krajani Žirov ter Vrha Svetih Treh Kraljev. Drugo polovico sredstev je zagotovila Občina Žiri. Takrat se tudi odproda staro vozilo TAM in visokotlačno črpalko KOTORNA, stara dobra “Rosenbauerca” iz leta 1976 pa še vedno služi svojemu namenu.

Tekom razvoja PGD Račeva so se oblikovale tudi tekmovalne ekipe v vseh tekmovalnih kategorijah, ki so in še vedno dosegajo uspešne uvrstitve na tekmovanjih Gasilske zveze Škofja Loka in Gasilske zveze Gorenjska. Najboljše uvrstitve naših ekip predstavljajo uvrstitve mladinskih ekip na državnih tekmovanjih iz gasilske orientacije.

Od ustanovitve Gasilskega voda Račeva do danes je društvo vodilo 13 predsednikov in 10 poveljnikov.

Predsedniki Poveljniki
Franc Podobnik 1958-1961 Viljem Prosen 1958-1963
Milan Kavčič 1961-1963 Milan Kavčič 1963-1966
Franc Podobnik 1963-1971 Matija Bogataj 1966-1979
Roman Albreht 1971-1976 Miha Kavčič 1979-1984
Anton Urbančič 1976-1984 Bogdan Podobnik 1984-1988
Franc Lukančič 1984-1988 Franc Treven 1988-1996
Rado Jereb 1988-1992 Zoran Trček 1996-2002
Martin Eniko 1992-1996 Damijan Urbančič 2002-2008
Marko Kavčič 1996-1998 Klemen Jereb 2008-2018
Pavel Krvina 1998-2003 Borut Jereb  2018-danes
Peter Jereb 2003-2008
Peter Jesenko 2008-2018
Jernej Košir 2018-danes