Društvo razpolaga tudi z ostalo opremo, ki je potrebna za reševanje in gašenje. Pod to opremo spadajo razne armature (ročniki, trojaki), različne cevi, lestve, vrvi, lopate, krampi, električno ročno orodje in nenazadnje tudi z ustrezna osebna zaščitna oprema (ustrezne obleke, čevlji, čelade, rokavice)