Operativno enoto PGD Račeva (I. kategorija), sestavlja 12 operativcev. Operativni gasilci imajo opravljene naslednje specialnosti in tečaje: strojnik, tečaj za gašenje notranjih požarov modul A in B, tečaj za uporabnika dihalnega aparata, tečaj za delo z motorno žago, tečaj za nevarne snovi, bolničar- prvi posredovalci, inštruktor, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za tehničnega reševalca in tečaj za delo s helikopterjem. Članstvo se redno usposablja in izobražuje, tako da se specialnosti in opravljeni tečaji stalno dopolnjujejo. Naloge operativne enote PGD Račeva so gašenje požarov na svojem teritorjalnem področju, v industrijskih obratih, travniških in gozdnih požarov, ter drugih požarov glede na načrt alarmiranja v svoji občini in izven njenih meja. Posredovanje pri naravnih nesrečah (poplave, plazovi, žled,…), različna črpanja vode in čiščenja odtokov ter cest in izvajanje požarnih straž. Člani operative nekajkrat letno izvedejo društveno ali meddruštveno operativno vajo, kjer utrjujejo svoje znanje in pridobivajo najrazličnejše izkušnje. Udeležujejo se tudi meddruštvenih, občinskih in medobčinskih vaj, katere organizirajo sosednja društva.